İşin Adı JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI
İhale Tarihi 31.10.2017
İhale Saati 10:00
İKN (İhale Kayıt No) 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile
Döküman Satış Bedeli Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Kordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.